Citizens 2014-Bulgaria

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 
  • •Уголемяване на шрифта•
  • •Шрифт по подразбиране•
  • •Намаляване на шрифта•

ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА ГРАЖДАНИТЕ-2014

Европейската седмица за безопасност и здраве при работа 2014 г

•Е-поща• •Печат• •PDF•

Управлението на стреса на работното място е основната тема на Европейската седмица за безопасност и здраве при работа тази година.

Тази седмица стартира Европейската седмица за безопасност и здраве при работа 2014 г. — централно събитие на кампанията „Здравословни работни места“. От 20 до 24 октомври стотици прояви ще се проведат в цяла Европа по този случай. Продължавайки темата за „Здравословни работни места — управлявай стреса!“, Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ЕU-OSHA) и нейните партньори си поставят за цел да накарат Европа да заговори за стреса и психосоциалните рискове на работното място и за това как можем заедно да се справим с тях.

Д-р Криста Седлачек, директор на ЕU-OSHA, заяви: „Това е проблем, който може да нанесе огромни щети както на здравето на работниците и служителите, така и на предприятията. Като имаме предвид, че стресът на работното място е вторият в Европа най-често съобщаван здравословен проблем и че разходите на предприятията във връзка с психични разстройства се оценяват на около 240 милиарда EUR годишно, това е нещо, което не можем да си позволим да пренебрегваме. Както става ясно от многобройните събития през седмицата, нашата мрежа в цяла Европа работи усилено, за да гарантира, че стресът и психосоциалните рискове няма да останат незабелязани от работодателите и работниците.“

Партньорите на кампанията „Здравословни работни места“ — сред които предприятия, представители на работодателите и работниците, както и специалисти по БЗР, предлагат различни начини за популяризиране на посланията на кампанията: предвидени са пресконференции в Белгия и Словения, учебни дейности в Обединеното кралство, конференция в Исландия и прожекция на филм „Здравословни работни места“ в Естония. Прояви се провеждат не само на национално равнище, регионите на Европа също се включват в дейностите; в Испания например ще се състоят повече от 57 събития в цялата страна като част от нейната програма, посветена на Европейската седмица.

EU-OSHA помага на своите партньори в усилията им в рамките на кампанията с многобройни безплатни ресурси, достъпни на уебсайта на кампанията, като практически инструменти и филма „Напо в … Когато стресът стачкува“. Освен това EU-OSHA, в сътрудничество с Eurofound, публикува току-що нов доклад „Психосоциалните рискове в Европа — разпространение и стратегии за предотвратяване“. Посетете раздела с публикации в уебсайта на кампанията и прочетете за опита от различни политики и мерки в цяла Европа.


•Продължение...•
 

16.09-22.09.2014г Европейска седмица на Мобилността

•Е-поща• •Печат• •PDF•

Европейската седмица на мобилността се заражда през 1998 г. с френския Ден без автомобили. Той продължава да се провежда ежегодно през септември с цел насърчаване на градовете за един ден да затворят улиците си за моторни превозни средства. Така хората могат да видят своя град в различна светлина, да се мотивират да използват устойчиви видове транспорт и да осъзнаят въздействието, което изборът на вид транспорт има върху околната среда. Успехът на френската инициатива води до старта на Европейската седмица на мобилността през 2002 г.
Оттогава насам Европейската седмица на мобилността придобива все по-голяма популярност в Европа и по света. През 2013 г. в кампанията участваха 1931 града с общо население от 176 млн. души. Изпълнени са общо 8623 постоянни мерки, насочени предимно към инфраструктурата за велосипедисти и пешеходци, успокояване на движението, подобряване на достъпа до транспорт и повишаване на осведомеността относно устойчивите начини на пътуване.
Европейската комисия подкрепя Седмицата с около 300 000 евро на година, по-специално координацията на европейско равнище и Наградата на Европейската седмица на мобилността. Участващите градове трябва сами да намерят финансиране. Те си сътрудничат с публични органи, неправителствени организации и други партньори.

Европейска седмица на мобилността - продължава до 22 септември.Очаква се над 2000 европейски града да участват в 13-то издание на Европейската седмица на мобилността, ежегодна европейска кампания за придвижване по устойчив начин в градовете. От днес започват различни прояви, организирани от национални и местни участници в кампанията. Целта на тазгодишната Европейска седмица на мобилността под надслов „Нашите улици, нашият избор“ е да се насърчат гражданите да си „възвърнат“ градските пространства, за да създадат града, в който искат да живеят.

Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас, отговарящ за транспорта, заяви: „Твърде дълго личните автомобили определяха начина, по който се планират градовете. Днес обаче всяка година нашите икономики губят 100 млрд. евро заради задръствания, да не говорим за последиците за времето и здравето на хората. Затова много се радвам на ентусиазираното участие в тазгодишната Европейска седмица на мобилността. Сигурен съм, че хората имат много добри идеи за това как да оформим по-добре пространството, в което живеем.“

Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник каза: „Седмицата на мобилността ни напомня, че когато става въпрос за лична мобилност, наистина имаме избор, а добрият избор оказва осезаемо въздействие върху нашето здраве и качество на живот. Така че нека изберем по-чист въздух и градски пространства, които са изградени за хора. Градовете са за гражданите — нека да ги запазим такива!“

През Европейската седмица на мобилността, която се провежда всяка година и се координира от подкрепен от Европейската комисия консорциум, жителите на повече от 2000 града в 43 страни ще могат да участват в множество прояви — предизвикателства, свързани с ежедневното пътуване до работното място, кампании за работа от разстояние, флашмоб прояви, дни без автомобили, творчески конкурси, фестивали и др.

Кандидатури ще се приемат от 16 септември до 3 ноември 2014 г. на уебсайта на Do the Right Mix, където са публикувани и подробности за критериите за участие и оценка. Темата на конкурса за 2014 г. е „Мониторинг на изпълнението с цел подобряване на плановете за устойчива градска мобилност“.

Информация за програмите на местните кампании можете да намерите на:

http://www.mobilityweek.eu/cities?year=2014

 

EYC2014

•Е-поща• •Печат• •PDF•

 Европейската година на гражданите 2013 бе посветена на правата, произтичащи от гражданството на ЕС. През 2014 г. ще се продължат някои от дейностите, започнати през Европейската година на гражданите, с  акцент върху изборите за Европейски парламент, които ще се проведат между 22 и 25 май. През тази година ще насърчаваме диалога между всички управленски равнища, гражданското общество и бизнеса по време на прояви и конференции в цяла Европа. Тяхна цел ще бъдат обсъждане на значението както на представителната демокрация, така и на демокрацията на участието в Европейския съюз, и информиране за съществуващите инструменти за по-голямо участие в европейския демократичен процес.

 
•Страница 1 от 14•

Изпитание за свободата на придвижване Наистина ли сме свободни да избираме къде да работим в ЕС

Your SEO optimized title page contents